Büyük Torbalı

­Fi­na­li, Ar­zu­man yö­ne­te­cek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Fi­na­li, Ar­zu­man yö­ne­te­cek
941 Görüntüleme
15 Mayıs 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ugur Ders­ha­ne­si ta­ra­fin­dan dü­zen­le­nen Ugur Cup’­ta son dör­de ka­lan ta­kim­lar bel­li ol­du. Ya­rin­ki fi­nal ma­çi­ni Sü­per Lig­’in es­ki ha­kem­le­ri yö­ne­te­cek. Maç­la­ri Bu­cas­por ve Kar­si­ya­ka Spor Ku­lü­bü yet­ki­li­le­ri de ta­kip ede­cek.

­U­GUR Ders­ha­ne­si’­nin Tor­ba­li’­da­ki li­se ög­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ger­çek­les­tir­di­gi fut­bol tur­nu­va­sin­da ar­tik so­na ge­lin­di. Yak­la­sik 1 ay ön­ce bas­la­yan tur­nu­va­da 16 ta­kim ter dök­tü. Bü­yük çe­kis­me­le­re sah­ne olan kar­si­las­ma­la­rin ar­din­dan ya­ri fi­na­le yük­se­len ta­kim­lar da bel­li ol­du. Tor­ba­li Ana­do­lu Li­se­si Okul Ta­ki­mi, 12 Tal FC, San Ma­ri­no ve Tor­ba­li Kiz Mes­lek Li­se­si Okul Ta­ki­mi, fi­na­le yük­se­le­bil­mek adi­na bir­bir­le­riy­le mü­ca­de­le ede­cek. Öte yan­dan ya­ri fi­nal maç­la­ri­ni ise Tür­ki­ye Sü­per Lig es­ki ha­kem­le­rin­den Is­met Ar­zu­man ve Ha­kan Öz­kan yö­ne­te­cek. Ay­ri­ca ya­rin ya­pi­la­cak olan fi­nal maç­la­ri­na Bu­cas­por ve Kar­si­ya­ka yet­ki­li­le­ri de ka­ti­la­cak.

16 TA­KIM 1 AY BO­YUN­CA TER DÖK­TU
­E­GI­TIM ög­re­tim ala­nin­da bir­çok il­ke im­za atan Ugur Ders­ha­ne­si, geç­ti­gi­miz ay bir ye­ni­lik da­ha ger­çek­les­tir­di. Il­çe­de­ki ög­ren­ci­le­re yö­ne­lik ger­çek­les­ti­ri­len fut­bol tur­nu­va­si, geç­ti­gi­miz ay bas­la­di. ‘E­gi­tim­de­ki ba­sa­ri­ni­zi sa­ha­ya ta­si­ma za­ma­ni’ slo­ga­niy­la ger­çek­les­ti­ri­len tur­nu­va­ya 16 ta­kim ka­til­di. Met­ro­park Ipek­li Te­sis­le­ri’n­de dü­zen­le­nen tur­nu­va maç­la­rin­da li­se­li ög­ren­ci­ler boy gös­ter­di. 45. yil et­kin­lik­le­ri kap­sa­min­da ya­pi­lan tur­nu­va­da grup maç­la­ri so­na erer­ken, ya­ri fi­na­le yük­se­len ta­kim­lar da bel­li ol­du. Maç­lar grup ve tek maç­li ele­mi­nas­yon sis­te­mi ile oy­na­nir­ken; ga­li­bi­ye­te 3, be­ra­ber­li­ge ise 1 pu­an ve­ril­di. 16 Ni­san  16 Ma­yis 2013 ta­rih­le­rin­de 16 ta­ki­min ka­til­di­gi Ugur Cup 2013 Fut­bol Tur­nu­va­si’­nin fi­nal ma­çi, ya­rin sa­at 19.00’­da ya­pi­la­cak. Tur­nu­va­nin ha­kem­lik­le­ri­ni Tür­ki­ye Sü­per Li­gi es­ki ha­kem­le­rin­den Is­met Ar­zu­man ve Ha­kan Öz­kan ya­pa­cak.

­BI­RIN­CI TA­KIM OYUN­CU­LA­RI­NA TAB­LET
­FI­NAL maç­la­ri­na Bu­cas­por Es­ki Bas­ka­ni ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Uye­si Sük­rü Ka­ya­gü­ney, Fi­nans ve Ma­li Is­ler So­rum­lu­su Adil De­mir, Kar­si­ya­ka Yö­ne­tim Ku­ru­lu Uye­le­ri, fut­bol­cu­lar ve sürp­riz ko­nuk­lar ka­ti­la­cak. Tur­nu­va­da son dör­de Tor­ba­li Ana­do­lu Li­se­si Okul Ta­ki­mi, 12 Tal FC, San Ma­ri­no ve Tor­ba­li Kiz Mes­lek Li­se­si Okul Ta­ki­mi kal­di. Tur­nu­va­nin bi­rin­ci­le­ri­ne tab­let, ku­pa ve ma­dal­ya ve­ri­le­cek. Ikin­ci ve üçün­cü olan ta­kim­la­ra ise ma­dal­ya ve ku­pa ve­ri­le­cek. Ay­ri­ca tur­nu­va­nin en cen­til­men ta­ki­mi­na da cen­til­men­lik ku­pa­si ve­ri­le­cek. Ugur Ders­ha­ne­si Ku­ru­cu­su ve Egi­tim­Ög­re­tim Ko­or­di­na­tö­rü Yil­di­rim Bay­te­kin, “Bu tur­nu­vay­la il­çe­de­ki ög­ren­ci­le­ri kay­nas­tir­mak is­te­dik. Çok gü­zel bir tur­nu­va ger­çek­les­ti. Bu tur­nu­va ile hem ög­ren­ci­le­ri bir ara­ya ge­tir­dik hem de ders st­re­sin­den kur­tar­dik. Ya­rin çok önem­li ko­nuk­la­ri agir­la­ya­ca­giz. Fut­bol adi­na gü­zel bir pro­je­ye im­za at­tik” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web