Büyük Torbalı

‘­Min­de­rin Fa­tih­le­ri’ ­ilçeyi tem­sil ede­cek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
‘­Min­de­rin Fa­tih­le­ri’ ­ilçeyi tem­sil ede­cek
969 Görüntüleme
10 Mayıs 2013 - 8:32
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ol­gun Ko­le­ji’­nin peh­li­van­la­ri, hem yurt di­si hem yurt için­de dü­zen­le­ne­cek olan gü­res mü­sa­ba­ka­la­rin­da Tor­ba­li’­yi tem­sil ede­cek­ler. Ba­sa­ri­li spor­cu­la­rin he­def­le­ri ise al­tin ma­dal­ya ka­zan­mak.

­BA­SA­RI­YA do­ya­ma­yan Özel Ol­gun Ko­le­ji Gü­res Ta­ki­mi, gir­di­gi her tur­nu­va­da grup ha­lin­de ve bi­rey­sel ola­rak bir­çok ba­sa­ri­ya im­za at­ti. 2 yil ön­ce ku­ru­lan gü­res ta­ki­mi, ki­sa sü­re­de ka­til­dik­la­ri mü­sa­ba­ka­lar­da bir­çok ba­sa­ri el­de et­ti ve adi­ni Iz­mir ge­ne­lin­de du­yur­ma­yi ba­sar­di. Okul bün­ye­sin­de­ki ba­sa­ri­li spor­cu­lar, sim­di­ler­de ise yurt di­si ve ül­ke ge­ne­lin­de­ki mü­sa­ba­ka­la­ra ha­zir­la­ni­yor. Tür­ki­ye Gü­res Fe­de­ras­yo­nu’­nun Usak ilin­de dü­zen­le­di­gi 1113 Yas Mi­nik Er­kek­ler Gre­ko­Ro­men Gü­res Grup Sam­pi­yo­na­si’n­da Ib­ra­him Çe­tin ve Yu­suf Zi­ya Ka­ya isim­li iki ög­ren­ci hem okul­la­ri­ni hem Tor­ba­li’­yi tem­sil ede­cek. Öte yan­dan Ya­vuz Bu­dak isim­li spor­cu ise Azer­bay­can’­da dü­zen­le­ne­cek olan ulus­la­ra­ra­si gü­res tur­nu­va­si­na ka­ti­la­rak ül­ke­mi­zi tem­sil ede­cek.

­TOR­BA­LI’­YI TEM­SIL EDE­CEK­LER
­A­TA spo­ru­nu en iyi se­kil­de tem­sil eden ög­ren­ci­ler, sim­di­ye ka­dar okul­la­ri­na 16 ma­dal­ya ve bir ku­pa ka­zan­dir­mis­ti. Geç­ti­gi­miz yil da Özel Ya­man­lar Ko­le­ji’­nin dü­zen­le­di­gi Özel Okul­lar Ara­si Gü­res Mü­sa­ba­ka­la­ri’­na ka­ti­lan mi­nik gü­res­çi­ler, 1314 yas gru­bun­da 25 spor­cu ile 12 ay­ri sik­let­te 5 al­tin, 4 gü­müs ve 7 bronz ma­dal­ya ka­za­na­rak bü­yük bir ba­sa­ri­ya im­za at­mis­lar­di. Ba­sa­ri­li ög­ren­ci­ler sim­di­ler­de ise 1012 Ma­yis ta­rih­le­rin­de Tür­ki­ye Gü­res Fe­de­ras­yo­nu’­nun dü­zen­le­di­gi mü­sa­ba­ka­la­ra ka­ti­la­rak hem Tor­ba­li’­yi hem okul­la­ri­ni tem­sil ede­cek­ler. 18 il­den se­çi­len spor­cu­la­rin ka­ti­la­ca­gi bu tur­nu­va­ya Mi­nik Er­kek­ler Gre­ko­Ro­men da­lin­da Ib­ra­him Çe­tin ve Yu­suf Zi­ya ka­ti­la­cak.

­DA­GIS­TAN: BA­SA­RI­LI BIR DÖ­NEM GE­ÇI­RI­YO­RUZ
­BU iki spor­cu­nun ya­ni si­ra Meh­met Ya­vuz Bu­dak isim­li ba­sa­ri­li ög­ren­ci de Azer­bay­can’­da dü­zen­le­ne­cek olan ulus­la­ra­ra­si gü­res mü­sa­ba­ka­la­ri­na ka­ti­la­cak. Ya­man­lar Ko­le­ji’­nin gü­res ta­ki­miy­la bir­lik­te ya­ris­ma­la­ra ka­ti­la­cak olan Bu­dak, ge­ce gün­düz de­me­den maç­la­ra ha­zir­lik ya­pi­yor. Özel Ol­gun Ko­le­ji Mü­dü­rü Ab­dul­lah Da­gis­tan yap­ti­gi açik­la­ma­da, “U­sak’­ta ya­pi­la­cak olan mü­sa­ba­ka­lar­da ög­ren­ci­le­ri­mi­zin Tor­ba­li’­yi en iyi se­kil­de tem­sil ede­cek­le­ri­ne ina­ni­yo­rum. Gü­res­çi­le­ri­miz biz­le­ri onur­lan­dir­ma­ya de­vam edi­yor. Çok ba­sa­ri­li bir dö­nem ge­çi­ri­yo­ruz. Alt ya­pi­da ata spo­ru­mu­za des­tek ver­me­ye de­vam ede­ce­giz” diye konustu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web