REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Anadillerini baba ocaginda ögrendiler

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Anadillerini baba ocaginda ögrendiler
102 Görüntüleme
08 Haziran 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

13 yil Al­man­ya’­da ya­sa­yip bu­ra­da ev­len­dik­ten son­ra 4 ço­cuk sa­hi­bi olan Ha­lil Sa­hin, Tor­ba­li’­ya dö­nüs yap­ti. Al­man­ca’­dan bas­ka dil bil­me­yen 2 ço­cu­gu, Cum­hu­ri­yet Il­kög­re­tim’­de bir dö­nem oku­yup Türk­çe’­yi sök­tü.

­U­ZUN yil­lar Al­man­ya’­da ya­sa­yan Sa­hin Ai­le­si, geç­ti­gi­miz yil Tür­ki­ye’­ye dön­dü. Ba­ba top­ra­gi­na dö­nüs ya­pan çif­tin ilk isi ço­cuk­la­ri­nin Türk­çe so­ru­nu­nu çöz­mek ol­du. Tor­ba­li’­ya yer­le­sen ai­le, 9 ya­sin­da­ki Di­lan ile 11 ya­sin­da­ki Jo­sey Sa­hin­’i Türk­çe ög­ren­me­le­ri için oku­la yaz­dir­di. Cum­hu­ri­yet Il­kög­re­tim Oku­lu’­na ka­yit­la­ri ya­pi­lan iki kar­des, bir dö­nem içe­ri­sin­de Türk­çe ko­nus­ma­yi ög­ren­di. Bu bü­yük ba­sa­ri­nin sir­ri­nin okul­da ve­ri­len egi­tim ol­du­gu­nu söy­le­yen an­ne Jas­min Sa­hin, ço­cuk­la­ri­nin dil so­ru­nu­nu çöz­dü­gü için mut­lu.

­SA­KIR SA­KIR TURK­ÇE KO­NU­SU­YOR­LAR
­TOR­BA­LI’­YA yer­le­sen Ha­lil Sa­hin, 13 yil ön­ce mad­di du­rum­lar­dan do­la­yi Al­man­ya’­ya ça­lis­ma­ya git­ti. Al­man­ya’­nin Dort­munt seh­rin­de ça­lis­ma­ya bas­la­yan Ha­lil Sa­hin, bu­ra­da Jas­min isim­li Al­man va­tan­da­si ile ha­ya­ti­ni bir­les­tir­di. 13 yil bo­yun­ca Al­man­ya’­da ha­yat­la­ri­ni sür­dü­ren Ha­lil ile Jas­min­’in 4 ço­cu­gu bu­lu­nu­yor. Sa­hin Ai­le­si, geç­ti­gi­miz yil Tür­ki­ye’­ye ke­sin dö­nüs yap­ti. Bun­dan son­ra Tür­ki­ye’­de ya­sa­ya­cak ol­ma­la­ri­na rag­men dil bil­me­yen 2 ço­cu­gun bu so­ru­nu ki­sa sü­re­de çö­zül­dü. 20122013 Egi­tim­Ög­re­tim Yi­li’­nin ba­sin­da Cum­hu­ri­yet Il­kög­re­tim Oku­lu’­na ka­yit­la­ri ya­pi­lan iki Al­man kar­des, sim­di ga­yet gü­zel Türk­çe ko­nu­su­yor. Sa­bah sa­at 07.30’­da oku­la ge­len iki kar­des, okul­la­ri­ni çok sev­dik­le­ri­ni söy­le­di. 11 ya­sin­da­ki Jo­sey Sa­hin, Türk­çe’­yi en ki­sa sü­re­de sök­tü­gü­nü söy­ler­ken, 9 ya­sin­da­ki Di­lan Sa­hin de Türk­çe ko­nus­ma­nin çok gü­zel ve ko­lay ol­du­gu­nu ifa­de et­ti. Oku­la bas­la­di­gin­da Türk­çe ko­nu­sa­ma­di­gi için ar­ka­das­lik ku­ra­ma­dik­la­ri­ni da söy­le­yen iki kar­des, sim­di Türk­çe ko­nus­ma­yi ög­ren­dik­le­ri için çok sa­yi­da ar­ka­da­sa sa­hip ol­duk­la­ri­ni da ifa­de et­ti­ler.

“­TURK KUL­TU­RU­NU ÖG­RE­NE­CE­GIZ”
­AL­MAN­YA’­DA Ha­lil Sa­hin ile ev­len­di­gi için çok mut­lu ol­du­gu­nu ve hiç­bir za­man pis­man­lik duy­ma­di­gi­ni söy­le­yen an­ne Jas­min Sa­hin, “Tür­ki­ye’­ye da­ha ön­ce hiç gel­me­dik, ama sim­di bu­ra­da­ki or­ta­mi çok sev­dim. Tor­ba­li hal­ki çok si­cak­kan­li. 2 ço­cu­gu­mu he­nüz kü­çük ol­duk­la­ri için oku­la gön­der­me­dim. Önü­müz­de­ki yil­lar­da on­la­ri da gön­de­rip Türk­çe ko­nus­ma­yi ve yaz­ma­yi ög­ren­me­le­ri için ka­yit­la­ri­ni yap­ti­ra­ca­gim. Su an biz­ler için en önem­li­si ço­cuk­la­ri­mi­zin Türk kül­tü­rü­nü ög­re­nip ya­sa­ma­si ol­ma­si ola­cak” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web