Büyük Torbalı

Baba hapse girecek, oglu dünyaya gelecek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Baba hapse girecek, oglu dünyaya gelecek
171 Görüntüleme
25 Şubat 2013 - 7:24
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Kiz kardese tokada 6 bin lira, mahalle kavgasina da 3 bin 600 lira para cezasi. Evli, bir çocuk babasi olan ve yeniden baba olma heyecani yasayacak olan Vecdi Gönül, 10 bin lirayi ödeyemezse 3 yil hapis yatacak.

A­I­LE­SIY­LE tar­ti­san Vec­di Ayaz­’in at­ti­gi to­kat, ha­ya­ti­ni ade­ta ka­bu­sa çe­vir­di. Al­di­gi pa­ra ce­za­la­ri yet­mez­mis gi­bi bir de üze­ri­ne ha­pis ce­za­si çe­ke­cek olan ta­lih­siz genç, ne ya­pa­ca­gi­ni sa­sir­mis du­rum­da. 2008 yi­lin­da ai­le­siy­le tar­tis­ti­gi ve kiz kar­de­si­ni döv­dü­gü için mah­ke­me ta­ra­fin­dan 224 gün hap­se çarp­ti­ri­lan ev­li ve 1 ço­cuk ba­ba­si Ayaz, ara­dan ki­sa bir sü­re geç­tik­ten son­ra da kar­des­le­ri­nin bu­lun­du­gu bir kav­ga­ya ka­ris­ti. Bu da­va­dan da 2 yil ha­pis ce­za­si al­di. Ayaz, ye­di­gi ilk ha­pis ce­za­si­nin pa­ra­ya çev­ril­me­siy­le 6 bin, son­ra­kin­den de 3 bin 600 li­ra pa­ra ol­mak üze­re top­lam­da 9 bin 600 li­ra­lik pa­ra ce­za­si­na çarp­ti­ril­di. Vec­di Ayaz, bin­ler­ce li­ra­yi eger bu­gün öde­mez­se hap­se gi­re­cek. Yar­dim et­me­si için ön­ce­ki gün Tor­ba­li Kay­ma­kam­li­gi’­nin ka­pi­si­ni ça­lan ça­re­siz adam, “E­sim ha­mi­le ve bir­kaç gün için­de do­gum ya­pa­cak. Eger hap­se gi­rer­sem, esim ve ço­cuk­la­rim sa­hip­siz ka­la­cak” de­di.

­KAR­DE­SE VUR­MA­NIN CE­ZA­SI 6 BIN TL
­BIR­BI­RI­NI ta­kip eden ta­lih­siz olay­lar zin­ci­ri, 2008 yi­lin­da bas­la­di. 30 ya­sin­da olan Vec­di Ayaz, Ata­türk Ma­hal­le­si’n­de otu­ran ai­le­siy­le mad­di im­kan­siz­lik­lar yü­zün­den tar­tis­ti. Tar­tis­ma­nin do­zu ar­tin­ca, kiz kar­de­si S.A.’­ya to­kat at­ti. Bu ola­ya si­nir­le­nen kar­de­si, du­ru­mu po­li­se bil­dir­di ve olay­la il­gi­li so­rus­tur­ma bas­la­til­di. Mah­ke­me­lik olan kar­des­ler, Tor­ba­li 1. Sulh Ce­za Mah­ke­me­si’n­de ha­kim kar­si­si­na çik­ti. Mah­ke­me, Vec­di Ayaz­’in ön­ce 224 Gün ha­pis yat­ma­si­na, ar­din­dan da bu ce­za­nin pa­ra ce­za­si­na çev­ri­le­rek 6 bin TL öde­me­si­ne hük­met­ti. Ayaz­’in bu pa­ra­yi öde­me­me­si du­ru­mun­da ise 224 gün ha­pis ce­za­si çe­ke­ce­gi ka­ra­ri ve­ril­di. Ça­re­siz ka­lan ta­lih­siz adam, bu pa­ra­yi tak­si­de böl­dür­dü. Sans­siz­lik­la­rin pe­si­ni bi­rak­ma­di­gi Ayaz, ikin­ci so­ku ise ka­ris­ti­gi bir ma­hal­le kav­ga­sin­da ya­sa­di.

­“A­I­LE­ME KIM BA­KA­CAK?”
­DA­HA al­di­gi ce­za­nin 5 tak­si­ti­ni ya­ti­ran Vec­di Ayaz, Ata­türk Ma­hal­le­si’n­de kar­des­le­ri­nin de bu­lun­du­gu bir kav­ga­ya ka­ris­ti. Bu da­va­dan da yar­gi­la­nan ta­lih­siz adam, çi­ka­ril­di­gi mah­ke­me­ce 2 yil 6 ay ha­pis ce­za­si­na çarp­ti­ril­di. Bu ha­pis ce­za­si da pa­ra ce­za­si­na çev­ri­le­rek 3 bin 600 TL öde­me­si­ne ka­rar ve­ril­di. Ka­ra­ra iti­raz ede­rek Yar­gi­tay­’a tem­yi­ze gön­de­ren Ayaz, 2 kez olum­suz ce­vap al­di. Pa­ra­yi öde­me­si için vak­ti tü­ke­nen ça­re­siz adam, bu­gün eger pa­ra­yi öde­ye­mez­se hap­se ati­la­cak. Kay­ma­kam­lik­tan yar­dim is­te­yen Ayaz, ha­yir­se­ver­le­rin ken­di­si­ne yar­dim et­me­si­ni is­ti­yor. Ta­lih­siz genç, “A­i­lem­le ko­nus­mu­yo­ruz, evim ki­ra, 3 ya­sin­da bir ço­cu­gum var ve esim bir­kaç gün için­de ikin­ci ço­cu­gu­mu­zu dün­ya­ya ge­ti­re­cek, ha­mi­le­li­gi­nin son gün­le­rin­de. Hap­se gi­rer­sem on­la­ra kim ba­ka­cak? Çok ça­re­siz du­rum­da­yim. Ne olur bi­ri­le­ri ba­na yar­dim et­sin. Eger ce­za­e­vi­ne gi­rer­sem, ben­den çok ai­lem ce­za­lan­di­ril­mis ola­cak” di­ye ko­nus­tu.

VEDAT GÖKÇAY

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web