REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Dayagin cezasini otoparkta çekiyor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Dayagin cezasini otoparkta çekiyor
142 Görüntüleme
05 Nisan 2013 - 9:06
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 5 yil önce esine siddet uygulayan ve 2 yil hapis yatan Ferit Kemal Yolcular, cezasinin geri kalanini Adliye Otoparki’nda çekiyor. Yolcular’in cezasi, 25 Mayis’ta bitecek

2008 yi­lin­da esi­ne sid­det uy­gu­la­yan Fe­rit Ke­mal Yol­cu­lar isim­li va­tan­das, 2 yil ha­pis yat­tik­tan son­ra ce­za­si­nin ge­ri ka­la­ni­ni oto­park gö­rev­li­si ola­rak ta­mam­li­yor. Yol­cu­lar, ce­za­si bit­tik­ten son­ra si­gor­ta­li is bu­la­maz­sa oto­park gö­rev­li­si ola­rak ça­lis­ma­ya de­vam ede­cek. 5 yil ön­ce esi ile tar­tis­tik­tan son­ra sid­det uy­gu­la­yan ve esi ta­ra­fin­dan açi­lan mah­ke­me son­ra­si mah­ke­me 2 yil 11 ay ce­za­ya çarp­ti­ri­lan Fe­rit Ke­mal Yol­cu­lar, ce­za­si­nin bir kis­mi­ni ta­mam­la­ya­rak 25 Ocak 2013 ta­ri­hin­de De­ne­tim­li Ser­best­lik Ya­sa­si’n­dan ya­rar­lan­ma­ya bas­la­di. Yol­cu­lar, mah­ke­me ta­ra­fin­dan Tor­ba­li Ad­li­ye Sa­ra­yi’n­da oto­park gö­rev­li­si ola­rak gö­rev­len­di­ril­di. 25 Ma­yis ta­ri­hin­de ce­za­si son bu­la­cak olan Yol­cu­lar, bir an ön­ce ce­za­si­nin bit­me­si­ni bek­li­yor. Sa­bah sa­at 08.00’­de is ba­si ya­pan genç adam, ög­le sa­at 12.00’­ye ka­dar ça­li­si­yor.
­FO­ÇA’ DA YAT­TI
­CE­ZA­SI 1 yil­dan az ka­lan mah­kum­la­ra De­ne­tim­li Ser­best­lik Ya­sa­si uy­gu­lan­ma­ya de­vam edi­li­yor. Ya­sa kap­sa­min­da mah­kum­lar de­ne­tim­li ser­best­lik­ten ya­rar­la­na­rak res­mi ku­rum­lar­da top­lu­ma fay­da­li is­ler­de ça­li­si­yor. Bun­lar­dan bi­ri­si de 2008 yi­lin­da esi ile so­run ya­sa­yan Fe­rit Ke­mal Yol­cu­lar, mah­ke­me ta­ra­fin­dan 2 yil 11 ay hap­se çarp­ti­ril­di. Yol­cu­lar, ce­za­si­nin bir bö­lü­mü­nü Fo­ça Ce­za­e­vi’n­de ta­mam­la­dik­tan son­ra De­ne­tim­li Ser­best­lik Ya­sa­si’n­dan ya­rar­lan­di. Genç adam, 25 Ocak 2013 ta­ri­hin­de ce­za­e­vin­den çi­kar çik­maz Tor­ba­li Ad­li­ye­si’n­de oto­park gö­rev­li­si ola­rak ça­lis­ma­ya bas­la­di. 25 Ma­yis ta­ri­hin­de ce­za­si­nin bi­te­ce­gi­ni söy­le­yen Yol­cu­lar, ce­za­si son­ra­sin­da si­gor­ta­li is bul­ma­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­di. Bu­la­ma­di­gi tak­dir­de oto­park gö­rev­li­si ola­rak ça­lis­ma­ya de­vam ede­cek.

­NA­FA­KA PA­RA­SI IÇIN EVI­NI SAT­TI
2008 yi­lin­da esi ile kav­ga eden ve ge­çim­siz­lik ne­de­niy­le esin­den bo­sa­nan Fe­rit Ke­mal Yol­cu­lar, bo­san­di­gi esi­ne her ay 350 li­ra na­fa­ka ödü­yor. Na­fa­ka öde­mek­te zor­lan­di­gi için evi­ni sat­ti­gi­ni söy­le­yen Yol­cu­lar, “Su ana ka­dar 5 bin li­ra na­fa­ka öde­dim. Bu ne­den­le evi­mi sat­tim. Su an­da si­kin­ti­li gün­ler ge­çi­ri­yo­rum. 25 Ocak’­tan be­ri oto­park gö­rev­li­si ola­rak ça­li­si­yo­rum. Sa­bah sa­at 08.00’­de bas­la­yip sa­at 12.00’­ye ka­dar de­vam edi­yo­rum. Da­ha son­ra Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü’­ne gi­dip im­za ati­yo­rum. 25 Ma­yis­’a ka­dar böy­le de­vam ede­ce­gim. Ce­zam bit­tik­ten son­ra si­gor­ta­li is bul­mak zo­run­da­yim. Bu­la­maz­sam tek­rar oto­park gö­rev­li­si ola­rak ça­lis­ma­ya bas­la­rim” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web