Büyük Torbalı

Diziye kizdi, daga Türk Bayragi yapti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Diziye kizdi, daga Türk Bayragi yapti
497 Görüntüleme
29 Nisan 2013 - 9:05
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Kurtlar Vadisi dizisinde senaryo geregi Türk askerinin kafasinin kiliçla kesildiginin gösterildigi sahneye kizan Mehmet Baygin, 1 ay tüm islerini birakip daga kapandi. Baygin, 1 ayda 20 metrelik bir kayaya ay yildiz motifi isledi.

­YA­ZI­BA­SI Ma­hal­le­si’n­de otu­ran 40 ya­sin­da­ki Meh­met Bay­gin isim­li va­tan­das, Kurt­lar Va­di­si isim­li bir di­zi­de Türk as­ke­ri­nin ka­fa­si­nin ki­liç­la ke­sil­di­gi­ni gös­te­ren sah­ne­ye si­nir­le­ne­rek­da­gin te­pe­si­ne Türk Bay­ra­gi yap­ti. 20 met­re ge­nis­li­gin­de­ki bay­rak gö­ren­le­ri hay­re­te dü­sü­rü­yor. Isi­ni gü­cü bi­ra­ka­rak dag­lar­da sa­bah­la­yan, çe­kiç ve murç­lar­la ka­ya­ya ay yil­diz mo­ti­fi­ni is­le­yen Bay­gin, bay­ra­gin ya­pi­mi için yak­la­sik 2 ay bo­yun­ca ça­lis­ti. Gös­te­ri­len sah­ne­ye si­nir­len­di­gi­ni ve tep­ki gös­ter­mek amaç­li bay­ra­gi yap­ti­gi­ni be­lir­ten Bay­gin, “Kim­se bi­zim as­ke­ri­mi­zi bu den­li kü­çük gös­te­re­mez. Fil­min sah­ne­sin­de as­ke­rin ka­fa­si­ni ki­liç­la ke­si­yor­lar. Mil­li de­ger­le­ri­miz, onu­ru­muz olan meh­met­çi­gi­mi­zi bu den­li ayak­lar al­ti­na ala­maz­lar” de­di. Or­man­la­rin ara­sin­dan ge­çi­le­rek yak­la­sik 2 sa­at yü­rü­me so­nu­cun­da va­ri­lan dev bir ka­ya üze­ri­ne is­le­nen bay­rak, ki­lo­met­re­ler­ce öte­den ra­hat­lik­la gö­rü­le­bi­li­yor.

­KA­YA­YA KA­BART­MA AY YIL­DIZ MO­TI­FI
­TUR­KI­YE’­DE 10 yil­dan faz­la­dir ya­yin­la­nan ve bas­ro­lü­nü Ne­ca­ti Sas­maz­’in oy­na­di­gi Kurt­lar Va­di­si di­zi­si, bu kez hay­ran­la­ri­ni fe­na kiz­dir­di. Di­zi­de 2 ay ön­ce ya­yin­la­nan bir sah­ne­de, se­nar­yo ge­re­gi bir sah­ne­de Türk as­ker­le­ri­nin ka­fa­sin­dan vu­ru­la­rak öl­dü­rül­me­si ve bir ko­mu­ta­nin ka­fa­si­nin ki­liç­la ke­sil­me­si sah­ne­si bü­yük tep­ki­le­re ne­den ol­du. Bo­ya ve de­ko­ras­yon isiy­le ug­ra­san Ya­zi­ba­si­li Meh­met Bay­gin isim­li va­tan­das, bu sah­ne­ye çok si­nir­le­ne­rek Ya­zi­ba­si­Kus­çu Mev­ki­i’n­de bu­lu­nan bir da­ga Türk Bay­ra­gi yap­ma ka­ra­ri­ni ver­di. Yü­rü­ye­rek yak­la­sik 2 sa­at­te va­ri­la­bi­len böl­ge­ye bo­ya ve mal­ze­me­le­ri­ni ta­si­yan Bay­gin, 20 met­re ge­nis­li­gin­de­ki bir ka­ya­yi gün­ler­ce is­le­me­ye bas­la­di. Çe­kiç ve murç­lar­la ka­ya­ya ay yil­diz mo­ti­fi çi­zen Bay­gin, bu­nu yap­mak için ge­ce gün­düz 2 ay bo­yun­ca ça­lis­ti. Bu ugur­da 4 çe­kiç ki­ran ve hat­ta ba­zi ge­ce­ler dag­da sa­bah­la­yan tep­ki­li va­tan­das, ön­ce­ki gün bay­ra­gi bo­ya­ya­rak ta­mam­la­di.

“­KIM­SE AS­KE­RI KU­ÇUK DU­SU­RE­MEZ”
­BAY­RA­GI bir tep­ki ol­ma­si için yap­ti­gi­ni be­lir­ten Meh­met Bay­gin, “Ben bu bay­ra­gi Kurt­lar Va­di­si adiy­la ya­yin­la­nan bir di­zi­ye tep­ki ol­sun di­ye yap­tim. Sah­ne­de Türk as­ke­ri­nin ka­fa­si­nin ki­liç­la ke­sil­di­gi­ni gös­ter­di­ler. Çok si­nir­len­dim, gün­ler­ce uyu­ya­ma­dim. Bu bay­ra­gi yap­ma­ya ka­rar ver­dim ve gün­ler­ce bu da­ga bo­ya mal­ze­me­le­ri ta­si­dim. Ka­ya­ya yap­ti­gim ay yil­diz mo­ti­fi ta­ma­men ka­bart­ma­dir ve onu yap­mak için ka­ya­da çe­kiç­le­rim ki­ril­di” de­di. Kim­se Türk as­ke­ri­ni ve mil­le­ti­ni bu den­li kü­çük dü­sü­re­mez di­yen Bay­gin, “Bu bay­ra­gi ge­re­kir­se Tor­ba­li’­nin tüm dag­la­ri­na is­le­rim. O gün­den son­ra o di­zi­yi iz­le­mi­yo­rum. Herkesten bu konuda duyarlilik bekliyorum” di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dir­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web