Büyük Torbalı

Dügünler dogada ölümsüzlesiyor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Dügünler dogada ölümsüzlesiyor
398 Görüntüleme
30 Nisan 2013 - 9:00
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Be­yaz Ka­fe, Ko­ru­luk Ka­fe, Hi­pod­rom Ka­fe gi­bi is­let­me­ler do­ga çe­kim­le­ri­nin ye­ni ad­re­si ol­du. Ev­len­mek is­te­yen çift­ler, en mut­lu an­la­ri­ni bu­ra­lar­da ölüm­süz­les­ti­ri­yor.

­DU­GUN se­zo­nu­nun bas­la­ma­siy­la il­çe­nin en göz­de böl­ge­le­ri ha­re­ket­len­me­ye bas­la­di. Tor­ba­li’­da fa­a­li­yet gös­te­ren ve çek­tik­le­ri fo­tog­raf­lar­la Iz­mir ge­ne­lin­de fark ya­ra­tan Tor­ba­li­li fo­tog­raf­çi­lar, do­ga çe­kim­le­ri için kent mer­ke­zin­de­ki me­kan­la­ri kul­la­ni­yor. Be­yaz Ka­fe, Ko­ru­luk Ka­fe, Hi­pod­rom Ka­fe, Ga­zi Çam­li­gi, ta­ri­hi Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti gi­bi böl­ge­ler fo­tog­raf­çi­la­rin do­ga çe­ki­mi için kul­lan­di­gi en göz­de me­kan­lar ara­sin­da. Mut­lu an­la­ri­ni do­ga fo­tog­raf­la­ri ile ölüm­süz­les­tir­mek is­te­yen genç çift­ler, bu me­kan­lar­da us­ta­la­rin kad­ra­ji­na poz ve­ri­yor. Il­çe­de­ki bu me­kan­lar hem do­gal gü­zel­lik­ler hem de ta­ri­hi esin­ti­ler bir ara­da bu­lu­nu­yor.

­ME­KAN­LAR FO­TOG­RAF­ÇI­LA­RIN GÖZ­DE­SI
­TOR­BA­LI Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan dü­zen­le­me­si ya­pi­lan Ga­zi Çam­li­gi il­çe­nin en göz­de din­len­me ye­ri ol­ma özel­li­gi­ni ta­si­yor. Çam­lik­ta­ki ka­fe­ter­ya ve ta­ri­hi hi­pod­rom bi­na­si­nin ya­ni si­ra, çam­lik içe­ri­si­ne ya­pi­lan ya­pay ha­vuz­lar ise, böl­ge­ye olan il­gi­yi da­ha da art­ti­ri­yor. Çam­lik, il­çe fo­tog­raf­çi­la­ri­na do­gal stüd­yo­luk ya­pi­yor. Ye­ni ev­le­ne­cek çift­ler do­ga­da çe­kim yap­tir­mak için özel­lik­le Ga­zi Çam­li­gi’­ni ter­cih edi­yor. Da­ha ön­ce­le­ri Si­rin­ce, Ku­sa­da­si, Pa­mu­cak gi­bi böl­ge­ler­de çe­kim ya­pan il­çe­de­ki fo­tog­raf­çi­lar, ar­tik Be­yaz Ka­fe, Ga­zi Çam­li­gi, Ko­ru­luk, Be­yaz Ka­fe, Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti gi­bi böl­ge­ler­de müs­te­ri­le­ri­nin en gü­zel an­la­ri­ni ölüm­süz­les­ti­ri­yor­lar. Bu böl­ge­ler ara­sin­da en çok ter­cih edi­len ta­ri­hi Hi­pod­rom Ka­fe’­nin bu­lun­du­gu Ga­zi Çam­li­gi. 2. Ab­dül­ha­mit­’in at çift­li­gi olan alan­da in­sa edi­len ya­pay gö­let, se­la­le, köp­rü ve de­re­le­rin bu­lun­du­gu me­si­re ala­ni her ke­si­me hi­tap edi­yor.

­I­SIN UZ­MAN­LA­RI MEM­NUN
­FO­TOG­RAF­ÇI­LIK ala­nin­da fark ya­ra­tan Fo­to Mo­da, Fo­to Ha­yat, Fo­to Me­tin, Fo­to Re­ta, Fo­to Ha­san, Stüd­yo Prens gi­bi is­let­me­ler do­ga çe­kim­le­ri için agir­lik­li ola­rak il­çe­de­ki me­kan­la­ri kul­la­ni­yor. Da­ha ön­ce­le­ri çe­kim için bas­ka böl­ge­le­re gi­den es­naf­lar, il­çe­de­ki gü­zel me­kan­la­rin il­çe di­si­na çi­kil­ma­si­ni en­gel­le­di­gi­ni söy­le­di­ler. Ge­lin­da­mat ve sün­net ço­cuk­la­ri­nin mut­lu an­la­ri­ni stüd­yo ye­ri­ne do­ga çe­kim­le­riy­le ölüm­süz­les­ti­ren fo­tog­raf­çi­lar, yo­gun bir ta­le­bin ol­du­gu­nu da be­lirt­ti­ler.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web