Büyük Torbalı

Kaçak dumana geçit yok

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Kaçak dumana geçit yok
232 Görüntüleme
26 Mart 2013 - 7:23
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ilçe Emniyet Müdürlügü, kaçak sigaraya savas açti. Polis ekipleri, hemen her gün farkli bölgelerden kaçak sigara ele geçiriyor. Polis, 2013 yilinin ilk 3 ayinda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

­TOR­BA­LI Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü Ekip­le­ri, ya­sal ol­ma­yan ka­çak si­ga­ra­la­ra ge­çit ver­mi­yor. Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü’n­den ya­pi­lan açik­la­ma­da son 3 ay­da ya­pi­lan ope­ras­yon­lar­da 20 eve ve 10 is ye­ri­ne bas­kin ya­pil­di. Ya­pi­lan bas­kin­lar­da 12 bin 461 pa­ket ka­çak si­ga­ra ele ge­çil­di. Ul­ke­ye ya­sal ol­ma­yan yol­lar­la si­ga­ra ge­ti­ren ve giz­li bir se­kil­de pa­zar­la­yan si­ga­ra ka­çak­çi­la­ri­na, bu yil Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü ta­ra­fin­dan göz aç­ti­ril­mi­yor. Ya­pi­lan ope­ras­yon­lar­da giz­li bö­lüm­le­re sak­la­nan si­ga­ra­la­rin ya­nin­da bir ka­las­ni­kof, dür­bün, 2 adet sar­jör, diz üs­tü bil­gi­sa­yar ve çok sa­yi­da ruh­sat­siz si­lah ya­ka­lan­di. Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü ta­ra­fin­dan ka­çak si­ga­ra ope­ras­yon­la­ri­nin art­ti­gi ve ça­lis­ma­la­rin hiz­la de­vam et­ti­gi bil­di­ril­di.

2012 YI­LIN­DA 60 BIN 892 KA­ÇAK SI­GA­RA ELE GE­ÇI­RIL­DI
­SON gün­ler­de ül­ke­ye giz­li bir se­kil­de ge­ti­ri­len ka­çak si­ga­ra­la­rin sa­yi­sin­da bü­yük bir ar­tis ya­sa­ni­yor. Ge­nel­lik­le at ve ka­tir sir­tin­da ta­si­nan ka­çak si­ga­ra­lar, Irak­’in ku­ze­yin­den Tür­ki­ye’­ye ge­ti­ri­li­yor ve te­rör ör­gü­tün­ce ka­tir ba­si­na 7 do­lar üc­ret ali­ni­yor. Yet­ki­li­ler, son yil­lar­da si­ga­ra ka­çak­çi­li­gin­da­ki ar­ti­sin bü­yük bir iv­me ka­zan­di­gi­ni, ül­ke eko­no­mi­si açi­sin­dan cid­di bir ge­lir kay­bi­na ne­den ol­du­gu­nu be­lir­ti­yor­lar. Tor­ba­li Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü’n­den bü­yük bir dar­be vu­rul­du. Son 3 ay içe­ri­sin­de ekip­ler, 12 bin 461 ka­çak pa­ket si­ga­ra ele ge­çir­di. Ekip­ler 2012 yi­li is­ta­tis­tik­le­ri­ne gö­re 60 bin 892 ka­çak si­ga­ra ele ge­çir­di. Ya­pi­lan bas­kin­lar­da 24 ki­si gö­zal­ti­na alin­mis­ti. Son 3 ay içe­ri­sin­de ise 16 ki­si gö­zal­ti­na alin­di. Ol­duk­ça ba­sa­ri­li ope­ras­yon­la­ra im­za atan ekip­ler, ça­lis­ma­la­ri­ni de­vam et­ti­ri­yor.

126 KI­SI TU­TUK­LAN­DI
3 AY içe­ri­sin­de ya­pi­lan ope­ras­yon­da ba­sa­ri el­de eden Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü, ba­sa­ri­la­ri­na de­vam edi­yor. 3 ay içe­ri­sin­de ya­pi­lan bas­kin­la­rin bü­yük bir bö­lü­mü Ata­türk Ma­hal­le­si’n­den çik­ti. Geç­ti­gi­miz yil­lar­da da Ata­türk Ma­hal­le­si’­ne ya­pi­lan bas­kin­lar­da çok sa­yi­da ka­çak si­ga­ra ele ge­çi­ril­mis­ti. Bu yil da em­ni­yet güç­le­ri gö­zü­nü Ata­türk Ma­hal­le­si’n­den ayir­mi­yor. 20 ha­ne­ye ya­pi­lan bas­kin­da 16 ki­si ka­çak si­ga­ra ne­de­niy­le tu­tuk­lan­di. Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü, “Tor­ba­li’­da fark­li böl­ge­ler­de ka­çak si­ga­ra­nin bu­lun­mak­ta­dir. Is­tih­ba­rat ça­lis­ma­la­ri son­ra­sin­da ope­ras­yon­lar ya­pi­la­cak” de­di.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web