REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Pazarda asayis berkemal

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Pazarda asayis berkemal
192 Görüntüleme
19 Nisan 2013 - 9:00
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tor­ba­li Pa­zar Ye­ri’n­de olay­la­rin önü­ne geç­mek için si­vil po­lis­le­rin ya­ni si­ra Top­lum Des­tek­li Po­lis­ler de gün bo­yu pa­zar için­de ge­ze­rek ya­sa­ni­la­bi­le­cek olay­la­ra mü­da­ha­le edi­yor.

­BÖL­GE­NIN en bü­yük pa­za­ri ol­ma özel­li­gi­ni ta­si­yan Tor­ba­li Per­sem­be Pa­za­ri, bu özel­li­gi ile yan­ke­si­ci, do­lan­di­ri­ci ve hir­siz­la­rin il­gi­si­ni çe­ki­yor. Tor­ba­li Pa­zar Ye­ri’n­de olay­la­rin önü­ne geç­mek için si­vil po­lis­le­rin ya­ni si­ra Top­lum Des­tek­li Po­lis­ler gün bo­yu pa­zar için­de ge­ze­rek ya­sa­na­bi­le­cek si­kin­ti­la­ra mü­da­ha­le edi­yor. Haf­ta içi mo­to­sik­let­ler­le gö­rev ya­pan Top­lum Des­tek­li Po­lis Bü­ro Amir­li­gi’n­de­ki po­lis­ler, per­sem­be gün­le­ri ka­pa­li pa­zar ye­ri ve açik pa­zar ye­rin­de ya­ya ola­rak ge­ze­rek yan­ke­si­ci, do­lan­di­ri­ci ve hir­siz­la­ra kar­si dik­kat­li olun­ma­si­ni is­ti­yor. Si­vil po­lis­ler ise nor­mal va­tan­das­lar gi­bi pa­zar için­de dev­ri­ye gö­re­vi­ni sür­dü­rü­yor.

­GU­VEN­LIK UST SAF­HA­DA
­PO­LIS­LER, es­na­fi tezgâh üze­rin­de pa­ra bi­rak­ma­ma­la­ri ko­nu­sun­da, va­tan­das­la­ri ise çan­ta­la­ri­ni ka­pa­li tut­ma­la­ri ve dik­kat­li se­kil­de ta­si­ma­la­ri ko­nu­sun­da uya­ri­yor ve pa­zar ye­rin­de süp­he­li gör­dük­le­ri sa­his­la­ri 155 Po­lis Im­dat Hat­ti’­na bil­dir­me­le­ri­ni is­ti­yor. Po­li­sin pa­zar ye­rin­de ge­zip uya­ri­lar­da bu­lun­ma­si­nin ken­di­le­ri­ne gü­ven ver­di­gi­ni söy­le­yen va­tan­das­lar, uy­gu­la­ma­dan ol­duk­ça mem­nun. Bü­ro­da müm­kün ol­du­gun­ca az po­lis me­mu­ru bi­rak­tik­la­ri­ni söy­le­yen Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü Yet­ki­li­le­ri, “Halk ile iç içe olan po­lis me­mur­la­ri­miz, es­naf ve va­tan­das­lar­la bir­lik­te suç­lu­la­ra göz aç­tir­mi­yor. Ama­ci­miz bu­ra­da po­lis ile halk ara­sin­da­ki di­ya­lo­gu en üst se­vi­ye­ye çi­kar­mak. Bu ne­den­le bü­ro­da sa­de­ce ih­ti­yaç ka­dar po­lis me­mu­ru ka­li­yor. Ka­lan­lar pa­zar için­de dev­ri­ye gö­re­vi­ne çi­ki­yor”

­VA­TAN­DAS­LAR DA ES­NAF­LAR DA MUT­LU
­PER­SEM­BE Pa­za­ri’n­da ya­pi­lan dev­ri­ye son­ra­sin­da va­tan­das­lar ve es­naf­lar bu du­rum­dan ol­duk­ça mem­nun gö­rü­nü­yor. Per­sem­be gü­nü semt pa­za­rin­da ya­sa­na­bi­le­cek so­run­la­ri en aza in­di­ren ve va­tan­das­la­rin gü­ven­li­gi­ni sag­la­yan Top­lum Des­tek­li Po­lis­ler, gün bo­yu nö­bet tu­tu­yor. Ya­pi­lan ya­ya dev­ri­ye­si son­ra­sin­da va­tan­das­lar bu du­rum­dan  mem­nun gö­rü­nü­yor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web