Büyük Torbalı

Sattigi arabadan dolayi haczedildi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Sattigi arabadan dolayi haczedildi
284 Görüntüleme
27 Şubat 2013 - 7:42
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

2006 yilinda yeni bir araba almak için sattigi minibüsün devir islemlerini yapmayinca basina gelmeyen kalmadi. 7 yil sonra 2 bin liralik ödenmemis vergi borcu çikan Yamaner için haciz islemleri baslatildi.
­
Ö­ZEL bir sir­ket­te ça­li­san Ha­kan Ya­ma­ner, 19 ya­sin­day­ken 35 TKL 40 pla­ka­li mi­ni­bü­sü sat­ti. Ara­ba­yi sat­ti­gi sah­sa 1 ay­lik ve­ka­let ve­re­rek de­vir is­lem­le­ri yap­ma­si­ni is­te­di. Ara­dan ge­çen sü­re zar­fin­da Ha­kan Ya­ma­ner üni­ver­si­te­ye git­ti, ar­din­dan va­ta­ni gö­re­vi­ni yap­ti. Ev­le­nen Ha­kan Ya­ma­ner bir ço­cuk ba­ba­si ol­du. Evi­ne ge­len bir te­le­fon son­ra­sin­da, 6 yil ön­ce sat­ti­gi ara­ba­nin Kon­ya’­da bir ye­di­e­min de­po­sun­da dur­du­gu­nu ve ara­cin ha­len ken­di üze­rin­de ol­du­gu­nu ög­ren­di. 3. sa­his Kon­ya’­dan Tor­ba­li’­ya ge­le­rek, hur­da­ya ayir­ma is­lem­le­ri­ni bas­lat­ti. Ev­rak­la­ri alip Kon­ya’­ya gi­den sa­his­tan bir da­ha ha­ber ali­na­ma­di. Araç ye­di­e­min de­po­sun­dan çi­kar­ti­lir­ken, Ha­kan Ya­ma­ner­’e ise 2 bin li­ra­lik ver­gi bor­cu kal­di. Sav­ci­li­ga suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nan Ya­ma­ner­’e bir de ha­ciz gel­di. Ban­ka­da­ki pa­ra­si­na el ko­nu­lan Ya­ma­ner­’in he­sap­la­ri blo­ke edil­di.

­IZ­MIR­’E SAT­TI, KON­YA’­DA ÇIK­TI
­CUM­HU­RI­YET Ma­hal­le­si’n­de ika­met eden Ha­kan Ya­ma­ner, 7 yil ön­ce ye­ni bir ara­ba al­mak için kul­lan­di­gi mi­ni­bü­sü sat­ma­ya ka­rar ver­di. In­ter­net si­te­si üze­rin­den sa­ti­li­ga çi­kar­di­gi ara­ba­ya Iz­mir’­den bir ali­ci çik­ti. Ya­pi­lan pa­zar­lik son­ra­sin­da Iz­mir­li sa­his, mi­ni­bü­sü 3 bin 500 li­ra­ya sa­tin al­di. “A­ra­ba­yi an­ne­min üze­ri­ne ya­pa­ca­gim” di­yen sa­his, Ha­kan Ya­ma­ner’­den 1 ay­lik ve­ka­le­ti al­di ve or­ta­dan kay­bol­du. Esi ve ço­cu­guy­la bir­lik­te evin­de otur­du­gu si­ra­da ge­len bir te­le­fon son­ra­sin­da, 2006’­da sat­ti­gi mi­ni­bü­sün ha­len ken­di üze­ri­ne ka­yit­li ol­du­gu ve Kon­ya’­da bu­lun­du­gu­nu ög­ren­di. Ara­ci­ni sat­ti­gi Iz­mir­li sa­his, mi­ni­bü­sün dev­ri­ni yap­ma­di­gi gi­bi ara­ci Kon­ya’­da­ki bir sah­sa sat­mis. Tra­fik ekip­le­ri­nin kont­ro­lü­ne ta­ki­lan mi­ni­bü­sün ev­rak­la­ri­nin ek­sik ol­du­gu be­lir­le­nin­ce ye­di­e­min de­po­su­na ka­pa­til­mis.  7 yil ön­ce sat­ti­gi ara­ba­dan do­la­yi hac­ze­di­len Ya­ma­ner, “Böy­le bir sey gör­me­dim. Su an­da ol­ma­yan bir ara­ba yü­zün­den hac­ze­di­li­yo­rum. Hak­ki­mi ya­sal yol­lar­dan ara­ya­ca­gim” de­di.

GÖKHAN YALKALK

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web