Büyük Torbalı

Sporu ve okulu birakti simdi de evsiz kalacak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Sporu ve okulu birakti simdi de evsiz kalacak
213 Görüntüleme
11 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Türkiye Motokros Sampiyonu Kaan Can’in hayati babasinin ölümü ile alt üst oldu. Önce sporu birakti, sonra maddi imkansizliktan okulu birakti. Simdilerde ise oturduklari evden atiliyorlar.

AY­RAN­CI­LAR­LI Mo­tok­ros Tür­ki­ye Sam­pi­yo­nu Ka­an Can Boz­kurt, mad­di im­kan­siz­lik­lar yü­zün­den spo­ru ve oku­lu­nu bi­rak­ti. 3 yil ön­ce ba­ba­si­ni kay­be­den sam­pi­yo­nun ta­lih­siz­lik­ler pe­si­ni bir tür­lü bi­rak­ma­di. Bir ta­raf­tan MS ve sa­ra has­ta­si olan an­ne­si­nin ba­ki­mi ile il­gi­le­nen Ka­an Can, bir yan­dan da ça­li­sa­rak evi­ne ek­mek gö­tü­rü­yor. Çe­sit­li is­ler­de ça­li­sa­rak ya­sa­mi­ni sür­dür­me­ye ça­li­san sam­pi­yon, sim­di­ler­de ise evin­den ati­la­cak. Id­di­a­ya gö­re an­ne Ma­ci­de Boz­kurt­’u ev­len­me umu­duy­la kan­di­ran bir sa­his, otur­duk­la­ri evin ta­pu­su­nu ken­di üze­ri­ne ge­çir­di. Da­ha son­ra da­i­re­yi bas­ka bi­ri­ne sat­ti. Ka­an Can ve an­ne­si, ko­nu­yu mah­ke­me­ye ta­si­di. Mah­ke­me­yi kay­bet­me­le­ri ha­lin­de ai­le ev­siz ka­la­cak.

­TUR­KI­YE SAM­PI­YO­NUY­DU
­KA­AN Can Boz­kurt, Ay­ran­ci­lar­’in ye­tis­tir­di­gi en iyi spor­cu­lar­dan bir ta­ne­si. 2008 ta­ri­hin­de ger­çek­les­ti­ri­len Ak­de­niz Mo­tok­ros Sam­pi­yo­na­si’n­da ken­di klas­ma­nin­da bi­rin­ci ve top­lu start ali­nan GP ya­ri­sin­da ra­kip­le­ri ge­ri­de bi­ra­kip 7. ol­ma­yi ba­sar­di. 2008 Tür­ki­ye Mo­tok­ros Sam­pi­yo­na­si’­ni, 80 cc’­de ka­til­di­gi her ya­ris­ta bi­rin­ci ta­mam­la­yan Ka­an Can, mad­di im­kan­siz­lik­lar yü­zün­den spo­ru ve oku­lu bi­rak­mak zo­run­da kal­di. 30­’un üze­rin­de ku­pa­si ve ma­dal­ya­si bu­lu­nan sam­pi­yon, Ba­ba­si Hik­met Boz­kurt­’un sam­pi­yon ol­du­gu kar­si­las­ma­yi iz­le­me­sin­den son­ra ve­fat et­me­siy­le ha­ya­ta küs­tü. Ba­ba­si­nin ve­fa­ti­nin ar­din­dan üzün­tü ve st­res­ten do­la­yi an­ne­si Ma­ci­de Boz­kurt, MS ve sa­ra has­ta­li­gi­na ya­ka­lan­di. Ha­ya­ti dar­ma­da­gin olan genç sam­pi­yon, ge­çi­ne­bil­mek için çe­sit­li is­ler­de ça­li­si­yor.

­HA­YA­TI DAR­MA­DA­GIN OL­DU
E­VIN re­i­si Hik­met Boz­kurt, öl­me­den bir­kaç yil ön­ce bir tra­fik ka­za­si yap­ti ve kul­lan­di­gi ara­ca dev­let ta­ra­fin­dan ted­bir ko­nul­du. 2008 yi­lin­da og­lu­nun Mo­tok­ros Sam­pi­yo­na­si’­ni iz­le­yen ba­ba Boz­kurt, kalp kri­zi ne­de­ni ile ve­fat et­ti. Ta­lih­siz­lik­ler o gün­den bu ya­na ai­le­nin pe­si­ni bi­rak­mi­yor. Bir dö­nem Tür­ki­ye’­nin ge­le­cek­te­ki en iyi spor­cu­la­ri ara­sin­da gös­te­ri­len Ka­an Can, sim­di ai­le­nin tüm yü­kü­nü omuz­la­mis du­rum­da. Ka­an Can, “Ba­ba­min ölü­mün­den son­ra dün­ya­miz alt üst ol­du. Spo­ru ve oku­lu­mu bi­rak­tim. An­ne­me bak­mak zo­run­da­yim. Kö­tü ni­yet­li in­san­lar mag­du­ri­ye­ti­miz­den fay­da­lan­di” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web