Büyük Torbalı

Taklit ete agir yaptirim 12 bin TL ceza yolda

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Taklit ete agir yaptirim 12 bin TL ceza yolda
283 Görüntüleme
28 Şubat 2013 - 7:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi, etiketle ürün içeriginin farkli olmasinin önüne geçmek için harekete geçti. Bundan böyle sucuk, salam ve sosis gibi ürünlerde kirmizi ve beyaz et karisimi artik kullanilamayacak.

­GI­DA, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Il­çe Mü­dür­lü­gü, gi­da is­let­me­le­ri­ni il­gi­len­di­ren önem­li bir ko­nu hak­kin­da açik­la­ma yap­ti. Mü­dür­lük­ten ya­pi­lan açik­la­ma­ya gö­re, et ve et ürün­le­rin­de­ki tak­lit ve tag­sis olay­la­ri­ni ön­le­mek ama­ciy­la ha­zir­la­nan ”­Türk Gi­da Ko­dek­si Et ve Et ürün­le­ri Teb­li­gi” Res­mi Ga­ze­te’­de ya­yim­lan­di. Dü­zen­le­me­ye gö­re, bun­dan böy­le ka­nat­li eti ile kir­mi­zi et ka­ris­ti­ri­la­rak ürün el­de edi­le­me­ye­cek. An­cak kir­mi­zi et­ler ve ka­nat­li et­le­ri ken­di için­de ka­ris­ti­ri­la­bi­le­cek. Et ve et ürün­le­ri hak­kin­da ya­yim­la­nan teb­li­ge gö­re, ka­sap­la­rin pe­ra­ken­de ola­rak su­cuk, dö­ner ve köf­te üre­ti­mi ya­pip sat­ma­la­ri­na izin ve­ri­li­yor.

­AR­TIK HER­SEY SAF OLA­CAK
­TOR­BA­LI’­DA bu­lu­nan ka­sap­la­ri, et is­let­me­le­ri­ni, mar­ket ve sü­per­mar­ket­le­ri il­gi­len­di­ren ka­rar, ka­sap­lar­da bü­yük he­ye­can ya­rat­ti. Da­ha ön­ce sa­lam, so­sis gi­bi emül­si­fi­ye edil­mis et ürün­le­rin­de me­ka­nik ola­rak ay­ril­mis et­le­rin kul­la­ni­mi­na izin ve­ri­lir­ken, ye­ni dü­zen­le­me­ye gö­re me­ka­nik ola­rak ay­ril­mis et­le­rin teb­lig kap­sa­min­da yer alan ürün­ler­de kul­la­ni­mi­na izin ve­ril­me­ye­cek. Uy­gu­la­ma, 5 Mart ta­ri­hin­den iti­ba­ren ge­çer­li ola­cak. Is­let­me­ler, üret­ti­gi ürü­nün üze­ri­ne bar­kod ya­pis­tir­mak zo­run­da. Bu­nun için de Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Mü­dür­lü­gü’n­den ka­yit bel­ge­si al­ma­la­ri ge­re­ki­yor. Yeni uygulama ciddi yaptirimlari berberinde getiriyor.

­12 BIN LI­RA CE­ZA
­TEB­LI­GE gö­re, fer­men­te ve isil is­lem gör­müs su­cu­ga, pas­tir­ma­ya, dö­ne­re, köf­te­ye; et kay­nak­li ol­ma­yan pro­te­in­ler, ni­sas­ta ve ni­sas­ta içe­ren mad­de­ler­le so­ya ve so­ya ürün­le­ri ila­ve edi­le­me­ye­cek. Böy­le­ce pi­ya­sa­da ucuz ürün sa­ti­si­nin da önü­ne ge­çil­mis ola­cak. Ye­ni dü­zen­le­mey­le ürün isim­le­ri ay­ni renk ve ya­zi ka­rak­te­riy­le ya­zi­la­cak, ya­zi­da­ki harf bü­yük­lü­gü en az 3 mi­li­met­re ola­cak. Is­let­me­le­re 3 Marta ka­dar uyum sü­re­si ve­ri­le­cek. Teb­li­ge ay­ki­ri dav­ra­nan­lar hak­kin­da ise 12 bin TL ceza kesilecek.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web