Büyük Torbalı

Torbali’da yollar delik desik!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Torbali’da yollar delik desik!
329 Görüntüleme
27 Şubat 2013 - 7:39
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Torbali’da bozuk olan yollar agir kis sartlarinin ardindan daha da bozularak geçilmez ve çekilmez bir hal aldi. Ilçenin dört bir yaninda yasanan sorun özellikle sürücüleri canindan bezdirdi.

­YIL­LA­RIN vur­dum­duy­maz­li­gi ile bu za­ma­na ka­dar öte­le­nen alt ya­pi ve bu­na bag­li ola­rak da üst ya­pi so­run­la­ri Tor­ba­li’­da ha­la so­run olus­tur­mak­ta ve çag­di­si bir gö­rün­tü arz et­mek­te. Alt ya­pi ça­lis­ma­la­ri kap­sa­min­da açi­lan yol­lar, ya­ma­la­na­rak ye­ni­den tra­fi­ge açil­mis­ti. An­cak yag­mur ve agir kis sart­la­ri yol­la­rin ye­ni­den bo­zul­ma­si­na ne­den ol­du. Ade­ta de­lik de­sik olan yol­lar­da ya­sa­nan so­run­lar ge­çi­ci çö­züm­lerle gi­de­ril­me­ye ça­li­si­li­yor. An­cak il­çe­nin dört bir ya­nin­da ya­sa­nan prob­lem, va­tan­da­si ar­tik ca­nin­dan bez­dir­mis durumda. Özel­lik­le sü­rü­cü­ler, yol­da se­yir ha­lin­dey­ken ani­den kar­si­la­ri­na çi­kan bo­zuk yol­lar yü­zün­den zor an­lar ya­si­yor.

­YOL­LAR YABBOZ     TAH­TA­SI­NA DÖN­DU
­MET­RO­POL bir il­çe ol­ma­si, art ar­da ya­pi­lan ya­ti­rim­lar ve hiz­li bir kent­les­me­nin ya­san­di­gi Tor­ba­li’­nin, Iz­mir­’in sa­yi­li il­çe­le­ri ara­si­na gir­me­si bek­le­ni­yor­du. An­cak, bu bü­yü­me hi­zi­na ge­rek alt ya­pi, ge­rek­se üst ya­pi ayak uy­du­ra­ma­yin­ca so­run­lar yu­ma­gi da gi­de­rek bü­yü­yor. Tor­ba­li’­nin en bü­yük so­ru­nu ha­li­ne ge­len yol bir tür­lü çö­zü­le­mi­yor. MO­BE­SE, IZ­SU, ka­na­li­zas­yon, su se­be­ke­si, in­ter­net kab­lo­la­ri, do­gal­gaz ve da­ha bir­çok alt ya­pi hiz­me­ti için yol­lar ka­zi­lip ka­pa­ti­li­yor. Ade­ta yab­boz tah­ta­si­na dö­nen il­çe yol­la­ri, Tor­ba­li’­nin bir yüz ka­ra­si ol­du. Alt ya­pi so­ru­nu­nun ne­re­dey­se ta­ma­mi­na ya­ki­ni­nin çö­zül­müs ol­ma­si­na rag­men agir kis sart­la­ri ile bir­lik­te za­ten ba­kim­siz olan ve ade­ta kös­te­bek yu­va­si­ni an­di­ran Tor­ba­li yol­la­ri, ar­tik bi­rer hen­dek sek­li­ni al­mis du­rum­da. Gün­de bin­ler­ce va­tan­da­sin geç­ti­gi, yüz­ler­ce ara­cin kul­lan­di­gi ana cad­de­ler ve yi­ne bin­ler­ce ög­ren­ci­nin geç­ti­gi yol­lar, ma­a­le­sef hem ya­ya­lar ve ög­ren­ci­ler, hem de sü­rü­cü­ler için bü­yük teh­li­ke arz edi­yor.

­VA­TAN­DAS TEP­KI­LI
­YOL­LAR­DA ya­pi­lan alt ya­pi ça­lis­ma­la­rin­dan ar­da ka­lan çu­kur­lar ma­a­le­sef ka­pa­til­mi­yor. Agir kis sart­la­ri­nin da et­ki­le­di­gi Tor­ba­li yol­la­ri, hem hal­kin tep­ki­si­ni çe­kiyor hem de il­çe­ye di­sar­dan ge­len in­san­la­ra çag di­si bir gö­rün­tü arz edi­yor. Il­çe hal­ki bu yol­la­rin ona­ril­ma­si için ba­har ay­la­ri­nin gel­me­si ge­rek­ti­gi­ne ina­ni­yor. Bo­zuk yo­lar ne­de­niy­le za­ten si­kis­te­pis yol­cu­luk ya­pan ve ara­cin için­de bir o ya­na bir bu ya­na sav­rul­mak­tan si­ka­yet eden yol­cu­lar­, yol­la­rin en azin­dan ge­çi­ci ola­rak da ol­sa ya­ma­la­na­rak dü­zel­til­me­si­ni is­ti­yor­lar. Bo­zuk yo­llar ne­de­ni ile çu­kur­la­ra dü­se çi­ka iler­le­me­ye ça­li­san araç­la­rin bo­zul­ma­si da va­tan­das­la­ra ekst­ra mas­raf­lar çikari­yor. Do­gal­gaz ve  ka­na­li­zas­yon is­le­rini yü­rü­ten alt­ya­pi ku­rum­la­ri­nin as­falt­la­yip es­ki ha­li­ne ge­tir­me­den bi­ra­kip git­tik­le­ri so­kak­la­r va­tan­das­la­ri mag­dur edi­yor.

­IS­TE BO­ZUK YOL­LAR
­KIS ay­la­riy­la bir­lik­te ade­ta kös­te­bek yu­va­si ha­li­ne ge­len Tor­ba­li’­da il­çe­nin dört bir ya­nin­dan bo­zuk yol­lar­la il­gi­li si­ka­yet­ler ge­li­yor. Is­te so­run­la­rin ya­san­di­gi so­kak­lar söy­le: Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri, Tor­ba­li Ma­hal­le­si, Met­ro­po­lis Cad­de­si, Na­ci Tun­cer Cad­de­si, Ata­türk Sa­na­yi Si­te­si, Sar­bek Sa­na­yi Si­te­si, Emek Sa­na­yi Si­te­si, Ya­zi­ba­si Ma­hal­le­si, Er­tug­rul Ma­hal­le­si, Ha­mam So­ka­gi, Alp­kent Ma­hal­le­si yo­lu, Ay­ran­ci­lar Ma­hal­le­si, Pa­muk­ya­zi Ma­hal­le­si, Su­ba­si ve Öz­bey Ma­hal­le­si.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web