Büyük Torbalı

Yatirimci ‘Torbali’ dedi daire satislari patladi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yatirimci ‘Torbali’ dedi daire satislari patladi
264 Görüntüleme
25 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tapu Müdürlügü’nün kayitlarina göre 2013 yilinin ilk dört ayinda 4182 islem gerçeklestirildi. Yapilan 4182 islemden 2152’si ev, tarla ve arsa satisi. Ocak ayinda 487, subat ayinda 496, mart ayinda 560 ve nisan ayinda ise 609 tapu satis islemi gerçeklestirildi.

TOR­BA­LI’­DA son ay­lar­da da­i­re sa­tis­la­ri pat­la­ma yap­ti. Ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­len il­çe­de her ge­çen gün nü­fus ar­ti­si ya­san­ma­ya de­vam eder­ken, ya­pi­lan da­i­re­ler de bir o ka­dar ali­ci­si­ni bu­lu­yor. He­men he­men her kö­se ba­sin­da bir mü­te­ah­hi­din fa­a­li­yet gös­ter­di­gi kent­te, son 4 ay içe­ri­sin­de 2152 da­i­re sa­ti­si ger­çek­les­ti­ril­di. Ka­yit­la­ra gö­re son 4 yil­dir hem ev sa­ti­sin­da hem de ban­ka kre­di­si kul­la­ni­min­da cid­di bir ar­tis söz ko­nu­su. Ev sa­ti­sin­da kre­di kul­la­nim ora­ni ise yüz­de 70. Ta­pu Mü­dür­lü­gü’­nün ve­ri­le­ri­ne gö­re bu yi­lin ilk dört ayin­da 4182 is­lem ger­çek­les­ti­ri­lir­ken, bu is­lem­le­rin 2152 ta­ne­si sa­tis ve sa­tis ipo­tek ol­du­gu açik­lan­di.
 4182 IS­LEM­DEN 2152 TA­NE­SI TA­PU SA­TI­SI
­TOR­BA­LI’­DA il­çe nü­fu­su hiz­la ar­ti­yor. Nü­fu­sun art­ma­si, hiz­met sek­tö­rü­nün de ge­lis­me­si­ne ne­den olu­yor. Kent­te en önem­li sek­tör­le­rin ba­sin­da ise in­sa­at sek­tö­rü ge­li­yor. 30­’un üze­rin­de in­sa­at fir­ma­si­nin boy gös­ter­di­gi il­çe­de ev sa­tis­la­ri ol­duk­ça re­vaç­ta. Ev sa­tis­la­ri­nin yük­sek ol­du­gu­nu gös­te­ren en be­lir­gin sey ise Tor­ba­li Ta­pu Mü­dür­lü­gü’n­de­ki yo­gun­luk. Sa­tis, ipo­tek, kat it­ti­fa­ki ve di­ger is­lem­le­rin ya­pil­di­gi ku­rum­da bu yi­lin ilk dört ay­lik ve­ri­le­ri­ne gö­re 4182 is­lem ger­çek­les­ti­ril­di. Bu is­lem­ler ara­sin­da en çok da­i­re sa­tis­la­ri yer ali­yor.
Ya­pi­lan 4182 is­lem­den 2152’­si ev, tar­la ve ar­sa sa­ti­si.
­YA­TI­RIM­LAR AR­TI­YOR

­TA­PU Ka­dast­ro ka­yit­la­ri­na gö­re, il­çe­de ya­ti­rim amaç­li çok sa­yi­da ev sa­tin alin­di­gi gö­rü­lü­yor. Il­çe­de son 5 yil için­de da­i­re sa­tis­la­ri bir hay­li yük­sel­mis du­rum­da. Bu­na en bü­yük et­ken ola­rak da IZ­BAN Hiz­li Tren Hat­ti’­nin ya­pi­mi ve Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti’­nin ören ye­ri ol­ma­si gös­te­ri­li­yor. Ka­yit­la­ra gö­re bu yi­lin ocak ayin­da 487, su­bat ayin­da 496, mart ayin­da 560 ve ni­san ayin­da ise 609 ta­pu sa­tis is­le­mi ger­çek­les­ti­ril­di. Gün geç­tik­çe ar­tan da­i­re sa­tis­la­ri, il­çe­ye ya­ti­rim yap­mak is­te­yen is adam­la­ri­nin ve mü­te­ah­hit­le­rin de sa­yi­si­ni bir hay­li art­ti­ri­yor. Yo­gun bir tem­po ile ku­rum­la­ri­nin hiz­met ver­di­gi­ni be­lir­ten Ta­pu Mü­dü­rü Nur­gül Asal, ku­rum­da en çok ta­pu sa­tis is­lem­le­ri­nin ger­çek­les­ti­ril­di­gi­ni söy­le­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web