Büyük Torbalı

Tarihi kent, Atatürk’ün ögrencilerini agirlayacak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Tarihi kent, Atatürk’ün ögrencilerini agirlayacak
265 Görüntüleme
27 Nisan 2013 - 9:02
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Özbey Ilkögretim Okulu, Metropolis Antik Kenti’nde 23 Nisan’i coskuyla kutlayacak. Sali günü yapilacak olan kutlamalara 7 farkli okul destek verecek

ÖZ­BEY Il­kög­re­tim Oku­lu, ge­le­nek­sel ha­le ge­tir­di­gi 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mi kut­la­ma­la­ri­na ha­zir­la­ni­yor. 4 yil­dir ta­ri­hi Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti’n­de ya­pi­lan kut­la­ma­la­ra, Tor­ba­li’­nin ya­ni si­ra Iz­mir ge­ne­lin­den de bir­çok oku­lun ka­til­ma­si bek­le­ni­yor. Bir­çok et­kin­li­gin ya­pil­di­gi bu kut­la­ma­lar, her yil bü­yük bir cos­ku­ya ev sa­hip­li­gi ya­pi­yor. Bu yil be­sin­ci­si dü­zen­le­ne­cek olan 23 Ni­san kut­la­ma­la­ri, 30 Ni­san Sa­li gü­nü sa­at 09.30 ile 12.00 ara­sin­da ya­pi­la­cak. Et­kin­li­ge ka­ti­li­min yük­sek ol­ma­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Öz­bey Okul Ai­le Bir­li­gi Bas­ka­ni Fah­ret­tin Kan­za, bü­tün va­tan­das­la­ri bu et­kin­li­ge ka­til­ma­ya da­vet et­ti.

7 OKUL GE­LI­YOR
2 bin 500 yil­lik bir geç­mi­se sa­hip olan Met­rop­lis An­tik Ken­ti, 30 Ni­san Sa­li gü­nü yü­rek­le­ri yurt ve va­tan sev­gi­siy­le atan, ge­le­ce­gin ema­net­çi­le­ri olan ög­ren­ci­le­re ev sa­hip­li­gi ya­pa­cak. Öz­bey Il­kög­re­tim Oku­lu ög­ren­ci­le­ri, 4 yil­dir ge­le­nek­sel ha­le ge­tir­dik­le­ri 23 Ni­san kut­la­ma­si­nin bu yil be­sin­ci­si­ni dü­zen­le­ye­cek­ler ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’­nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk­’ün tüm dün­ya ço­cuk­la­ri­na ar­ma­gan et­ti­gi o gü­zel bay­ra­mi kut­la­ya­cak­lar. Sa­bah 09.30 ile 12.00 ara­sin­da ya­pi­la­cak olan et­kin­li­ge Tor­ba­li ve Iz­mir’­den 7 okul ka­ti­la­rak des­tek ve­re­cek. Ko­nak’­tan Ke­mal Re­is, Bar­ba­ros Hay­ret­tin ve Se­hit Fa­zil Bey okul­la­ri, Tor­ba­li’­dan ise Se­hit Teg­men Ser­dar Genç ve Ka­zim­pa­sa Okul­la­ri et­kin­li­ge des­tek ve­re­cek.

­­GÖS­TE­RI­LER NE­FES KE­SE­CEK

KUT­LA­MA­LAR­DA Ro­man ha­va­si, Kaf­kas halk oyun­la­ri, zey­bek oyun­la­ri, mo­dern dans ve bir­çok gös­te­ri su­nu­la­cak. Tor­ba­li Kay­ma­ka­mi, Iz­mir Il Mil­li Egi­tim Mü­dü­rü’­nün de et­kin­li­ge ka­til­ma­si bek­le­ni­yor. Ha­zir­lik­la­rin tüm hi­ziy­la de­vam et­ti­gi­ni be­lir­ten Fah­ret­tin Kan­za, “Su an­da ça­lis­ma­la­ri­miz de­vam edi­yor. Okul ida­re­ci­le­ri, ög­ret­men­ler ve okul ai­le bir­li­gi­miz el ele ve­re­rek et­kin­li­ge si­ki bir se­kil­de ha­zir­la­ni­yo­ruz. Geç­ti­gi­miz yil ol­du­gu gi­bi bu yil da cos­ku­lu bir kut­la­ma yap­ma­yi plan­li­yo­ruz. Bü­tün hal­ki­miz da­vet­li­dir” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web